Sídlo školy:                    Kalinovská 9, 040 22   Košice

                                      Telefón: 055/6717152 , +421 907 900 116                  

                                      email: mskalinovska@gmail.com

                                 

                                     


ŠJ pri MŠ:                      Telefón: 055/6717154, +421 907 900 164

                                      email: sjkalinovska@gmail.com