DEŇ oceánov

Deň oceánov pripadá každý rok na mesiac jún a to presne 8.júna. Tento deň nám má pripomenúť, že rovnako ako životné prostredie, treba chrániť aj slané nebo. Voda je dôležitá pre život človeka, rastlín, živočíchov tak suchozemských, ako aj vodných. Oceán je kľúčový v produkcii kyslíka a poskytuje ľuďom potravu, reguluje klímu, čistí vodu a tiež slúži ako lekáreň. 

DEŇ DETÍ V MŠ

Deň detí sme oslávili Bosonohou olympiádou. 

DETIČKOVO V MŠ

UKÁŽKOVÁ HODINA TELESNEJ VÝCHOVY 

Návšteva "veľkej" telocvične v ZŠ, oboznámenie sa s cvičením inak. 

DOROTKA A JEJ PRIATELIA 

Spolupráca s Červeným krížom v rámci projektu na oboznámenie deti s prvou pomocou, ochrannou svojho zdravia ako aj kamarátov hravou formou.

otvorená hodina

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sme pre rodičov pripravili otvorenú hodinu - ukážku edukačných aktivít.  

SPARTAKIÁDA

šKOLSKÉ KOLO V PREDNESE

Školské kolo v prednese poézie a prózy pri príležitosti mesiaca knihy. Svoje recitátorske schopnosti predviedli dokonca aj tí najmenší a my ostatní sme si odniesli krásny kultúrny zážitok.

dopoludnie s ujom ľubom

VIANOCE V MŠ

NAŠA ŠKOLA